Top


Baokai Wang


Wang_B.jpg

Northeastern University
Department of Physics
Boston, MA 02115
 

Email: wang.ba@husky.neu.edu

Web:
https://www.researchgate.net/profile/Baokai_Wang2  

Baokai Wang is pursuing his Ph.D degree in Prof. Bansil’s group at Northeastern University. 

Research Interests
Electronic structure of topological materials and relevant Nanoscale quantum transport.

Honors & Awards
Lawrence Awards for Graduate Academic Excellence

Recent Publications

  • Su-Yang Xu, Ilya Belopolski , Nasser Alidoust , Madhab Neupane , Guang Bian, Chenglong Zhang, Raman Sankar, Guoqing Chang, Zhujun Yuan, Chi-Cheng Lee, Shin-Ming Huang, Hao Zheng, Jie Ma, Daniel S. Sanchez, Baokai Wang, Arun Bansil, Fangcheng Chou, Pavel P. Shibayev, Hsin Lin, Shuang Jia and M. Zahid Hasan. Discovery of a Weyl Fermion Semimetal and Topological Fermi Arcs. Science DOI: 10.1126/science.aaa9297(2015)
  • Shin-Ming Huang, Su-Yang Xu, Ilya Belopolski, Chi-Cheng Lee, Guoqing Chang, BaoKai Wang, Nasser Alidoust, Guang Bian, Madhab Neupane, Chenglong Zhang, Shuang Jia, Arun Bansil, Hsin Lin, and M. Zahid Hasan. A Weyl Fermion semimetal with surface Fermi arcs in the transition metal monopnictide TaAs class, Nat. Commun. 6:7373(2015).
  • Anthony Vargas, Susmita Basak, Fangze Liu, Baokai Wang, Eugen Panaitescu, Hsin Lin, Robert Markiewicz, Arun Bansil, and Swastik Kar. The changing Colors of a Quantum Confined Topological Insulators, ACS Nano, 8(2), 1222-1230(2014).
  • Madhab Neupane, Su-Yang Xu, Nasser Alidoust, Raman Sankar, Ilya Belopolski, Daniel S. Sanchez, Guang Bian, Chang Liu, Tay-Rong Chang, Horng-Tay Jeng, BaoKai Wang, Guoqing Chang, Hsin Lin, Arun Bansil, Fangcheng Chou, and M. Zahid Hasan. Surface versus bulk Dirac state tuning in a three-dimensional topological Dirac semimetal, Phys. Rev B, 91, 241114(R)(2015).
  • Su-Yang Xu, Nasser Alidoust, Ilya Belopolski, Zhujun Yuan, Guang Bian, Tay-Rong Chang, Hao Zheng, Vladimir Strocov, Daniel S. Sanchez, Guoqing Chang, Chenglong Zhang, Daixiang Mou, Yun Wu, Lunan Huang, Chi-Cheng Lee, Shin-Ming Huang, BaoKai Wang, Arun Bansil, Horng-Tay Jeng, Titus Neupert, Adam Kaminski, Hsin Lin, Shuang Jia, and M. Zahid Hasan, Discovery of a Weyl Fermion state with Fermi arcs in niobium arsenide, Nature Physics (in press).